Režim dňa

slnko

  • 7.30 – 9.00  príchod detí, voľná hra, šikovné ručičky
  • 9.00 – 9.30  raňajšie aktivity podľa aktuálnej témy
  • 9.30 – 9.45  hygiena, desiata
  • 10.00 – 12.00 pobyt vonku
  • 12.15 – 12.45 hygiena, obed
  • 13.00 – 15.00 hygiena, popoludňajší odpočinok
  • 15.30 – 15.45 hygiena, olovrant
  • 16.00 – 17.00 popoludňajšie aktivity, voľná hra, šikovné ručičky

logo