Maria Montessori a jej život

Maria Montessori

(31.8.1870 – 6.5.1952)

Maria Montessori s deťmi zo svojej škôlky

 • 1870 – Maria Montessori sa narodila sa v talianskom mestečku Chiaravalle.
 • 1890 – začala študovať matematiku a prírodné vedy na univerzite v Ríme.
 • 1892 – zložila skúšky na medicínu a ako prvá žena v Taliansku si vybojovala možnosť doštudovať medicínu.
 • 1897 – pracovala na psychiatrickej klinike v Ríme, kde sa začala zaoberať vzdelávaním detí s postihnutím.
 • 1900 – stala sa riaditeľkou novootvoreného inštitútu pre vzdelávanie učiteľov detí s postihnutím. Zároveň viedla modelovú školu pre deti s postihnutím, ktorá získala veľké uznanie a medzinárodný ohlas. Venovala sa výrazne aj výskumnej činnosti a prednášala na medzinárodných odborných kongresoch, na Univerzite v Ríme a na kongresoch za práva žien.
 • 1907 – otvorila prvú „škôlku“ pre deti zo sociálne slabých rodín „Casa dei bambini“. Venovala sa rozvoju svojej metódy a neustále vyvíjala ďaľšie pomôcky.
 • 1909 – viedla prvý vzdelávací kurz pre asi 100 učiteľov. Vydanie prvej knihy.
 • 1910 – vznik nových škôlok a škôl vedených Montessori metódou v Taliansku. Veľký ohlas aj v zahraničí. Prvé školy v USA.
 • 1913 – cesta do USA, kde vyšli jej prvé knihy a v priebehu 4 dní boli vypredané. Vznik nových škôl, vznikol prvý film o Montessori škole v Ríme.
 • Nasledujúce roky sa rozbehli rôzne vzdelávacie kurzy, zakladali sa nové školy a škôlky po celom svete a vznikali medzinárodné „Montessori spoločnosti“. Maria Montessori prednášala v mnohých krajinách sveta a stretla sa s mnohými odborníkmi a známymi osobnosťami (Hugo de Vries, Thomas Edison, Ghándí, Jean Piaget, Leon Blum). Neustále rozvíjala svoju metódu.V roku 1949 bola navrhnutá na Nobelovu cenu mieru. Vo Francúzku dostala kríž Čestnej légie.
 • 1950 – bola jedným zo zástupcov talianskej delegácie na konferencii UNESCO vo Florencii.

(spracované z materiálov Montessori Zentrum Wien)